برچسب زده شده: تونس را

تونس مرزهای خود با لیبی را بست

تونس مرزهای خود با لیبی را بست

در پی درگیری بین نیروهای امنیتی تونس و گروههای تروریستی، ۴۵ تن کشته و دهها نفر نیز زخمی شدند. مد روز فانتزی