برچسب زده شده: تکذیب برای

تکذیب استدلال مرحوم «هاشمی» برای تقلب از سوی «ری‌شهری»

تکذیب استدلال مرحوم «هاشمی» برای تقلب از سوی «ری‌شهری»

تکذیب استدلال مرحوم «هاشمی» برای تقلب از سوی «ری‌شهری»دبیرکل سابق جمعیت رهپویان: هاشمی استدلال خود برای تقلب در انتخابات را به ری‌شهری منتسب کرد، اما وقتی وزارت اطلاعات آن‌ها را رودررو کرد و این...

تکذیب معادل‌سازی برای  «فتوسنتز» و«باکتری»

تکذیب معادل‌سازی برای «فتوسنتز» و«باکتری»

تکذیب معادل‌سازی برای «فتوسنتز» و«باکتری» فرهنگستان زبان و ادب فارسی با رد برخی شایعات اعلام کرد: واژه «فروغ‌آمایی» به جای فتوسنتز و «ترکیزه» به جای باکتری و یا واژه‌هایی در شیمی مانند «فروگهرش» و...