برچسب زده شده: تیراندازی داده

سلاح‌های ملی‌پوشان تیراندازی تحویل داده شد

سلاح‌های ملی‌پوشان تیراندازی تحویل داده شد

سلاح‌های ملی‌پوشان تیراندازی تحویل داده شد هواپیمایی امارات شب گذشته سلاح‌های توقیف شده را به تیم ملی تیراندازی تحویل داد. سلاح‌های ملی‌پوشان تیراندازی تحویل داده شد (image) هواپیمایی امارات شب گذشته سلاح‌های توقیف شده...