برچسب زده شده: «تیران»

سعودی‌ها در کمال خفا جزیره «تیران» مصر را تحویل گرفتند

سعودی‌ها در کمال خفا جزیره «تیران» مصر را تحویل گرفتند

سعودی‌ها در کمال خفا جزیره «تیران» مصر را تحویل گرفتندیک منبع دیپلماتیک غربی از انجام مراحل تحویل جزیره تیران مصر به عربستان که به شکل محرمانه و بی سر وصدا رخ داد، پرده برداشت....