برچسب زده شده: تیلرسون است

هم‌نوا شدن تیلرسون با ماتیس/دمشق: ادعاها درباره سلاح‌های شیمیایی برای مانع‌تراشی در ادلب است

هم‌نوا شدن تیلرسون با ماتیس/دمشق: ادعاها درباره سلاح‌های شیمیایی برای مانع‌تراشی در ادلب است

هم‌نوا شدن تیلرسون با ماتیس/دمشق: ادعاها درباره سلاح‌های شیمیایی برای مانع‌تراشی در ادلب است هم‌نوا شدن تیلرسون با ماتیس/دمشق: ادعاها درباره سلاح‌های شیمیایی برای مانع‌تراشی در ادلب است هم‌نوا شدن تیلرسون با ماتیس/دمشق: ادعاها...

تیلرسون: تروریستی شناختن کره‌شمالی نمادین است

تیلرسون: تروریستی شناختن کره‌شمالی نمادین است

تیلرسون: تروریستی شناختن کره‌شمالی نمادین استوزیر خارجه آمریکا با اذعان به اینکه تروریستی شناختن کره‌شمالی «بسیار نمادین» است، تاکید کرد واشنگتن هنوز به‌دنبال راهکار دیپلماتیک با پیونگ‌یانگ است. تیلرسون: تروریستی شناختن کره‌شمالی نمادین است...

تیلرسون: قطع روابط روسیه و آمریکا بی‌معنی است

تیلرسون: قطع روابط روسیه و آمریکا بی‌معنی است

تیلرسون: قطع روابط روسیه و آمریکا بی‌معنی استوزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست «آسه‌آن» تأکید کرده است که با وجود اختلاف نظرهای موجود میان روسیه و آمریکا، واشنگتن خواستار همکاری با مسکو است و...

تیلرسون در صدد منزوی کردن کره شمالی با کمک کشورهای آسیای شرقی است

تیلرسون در صدد منزوی کردن کره شمالی با کمک کشورهای آسیای شرقی است

تیلرسون در صدد منزوی کردن کره شمالی با کمک کشورهای آسیای شرقی استوزیر امور خارجه آمریکا سعی دارد در نشست منطقه‌ای در مانیل، چین و کشور‌های عضو آسه‌آن را وادار به اعمال فشار علیه...