برچسب زده شده: تیم سفر

تیم کشتی آزاد ایتالیا به ایران سفر می‌کند

تیم کشتی آزاد ایتالیا به ایران سفر می‌کند

تیم کشتی آزاد ایتالیا به ایران سفر می‌کندتیم کشتی آزاد ایتالیا برای برگزاری یک اردوی مشترک با تیم کشتی آزاد کشورمان به ایران سفر می‌کند. تیم کشتی آزاد ایتالیا به ایران سفر می‌کند تیم...

تیم علمی دانشگاه محقق اردبیلی به گرجستان سفر کردند

تیم علمی دانشگاه محقق اردبیلی به گرجستان سفر کردند

تیم علمی دانشگاه محقق اردبیلی به گرجستان سفر کردندرئیس هیات اعزامی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در این بازدید پنج روزه، امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی این کشور مورد بررسی قرار گرفت....