برچسب زده شده: تیم میزبانی

نتایج تیم ایران در روز نخست مسابقات اوپن گلف به میزبانی تایلند

نتایج تیم ایران در روز نخست مسابقات اوپن گلف به میزبانی تایلند

نتایج تیم ایران در روز نخست مسابقات اوپن گلف به میزبانی تایلند مسابقات اوپن گلف به میزبانی تایلند از اول شهریور با شرکت ۱۵ کشور برتر در حال برگزاری است و تیم ایران برای...