برچسب زده شده: «ثریا» دیوار

با «ثریا» می‌شود دیوار «راست»

با «ثریا» می‌شود دیوار «راست»

انقلاب هرکجا به فرزندان خود اعتماد کرده، ضرر نکرده است. «ثریا» هم از دل این اعتماد متولد شده است؛ جوانانی تازه نفس که برای مجاهدت فرهنگی پا به عرصه برنامه‌سازی گذاشته‌اند. دانلود ها پلاس...