برچسب زده شده: «ثریا» و

«هزار و چهار صد و تنها…»؛ جدیدترین مستند برنامه «ثریا»

«هزار و چهار صد و تنها…»؛ جدیدترین مستند برنامه «ثریا»

برنامه «ثریا» امشب، با پخش مستند «هزار و چهارصد و تنها…» از بحران تک فرزندی و هشدار نسبت به پدیده سالمندی در سال‌های آینده خواهد گفت. شهر خبر خبرگذاری خوزستان