برچسب زده شده: جابری دیدار

جابری انصاری با رئیس جمهور سوریه دیدار کرد

جابری انصاری با رئیس جمهور سوریه دیدار کرد

جابری انصاری با رئیس جمهور سوریه دیدار کرددستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان که در دمشق به سر می برد، با رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. جابری انصاری با رئیس جمهور سوریه دیدار...