برچسب زده شده: جامعه انقلابی

انتظار جامعه از بسیج اساتید جریان سازی در ذیل گفتمان انقلابی است

انتظار جامعه از بسیج اساتید جریان سازی در ذیل گفتمان انقلابی است

انتظار جامعه از بسیج اساتید جریان سازی در ذیل گفتمان انقلابی استرئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: تحول بسیج متناسب با اقتضائات انقلاب اسلامی است انتظار جامعه از بسیج اساتید جریان سازی در ذیل گفتمان...