برچسب زده شده: جامعه کند

جامعه دانشگاهی نباید خود را از جریان تدین خارج کند

جامعه دانشگاهی نباید خود را از جریان تدین خارج کند

جامعه دانشگاهی نباید خود را از جریان تدین خارج کندآیت‌الله موسوی‌اردبیلی گفت: کسانی که دانشگاه‎ها را از مسایل شرعی جدا می‌کنند در حقیقت ظلمی بزرگ مرتکب شده‎اند. جامعه دانشگاهی نباید خود را از جریان...