برچسب زده شده: جانبه

واکنش تهران به بیانیه کمیته چهار جانبه اتحادیه عرب در مورد ایران

واکنش تهران به بیانیه کمیته چهار جانبه اتحادیه عرب در مورد ایران

واکنش تهران به بیانیه کمیته چهار جانبه اتحادیه عرب در مورد ایران واکنش تهران به بیانیه کمیته چهار جانبه اتحادیه عرب در مورد ایران واکنش تهران به بیانیه کمیته چهار جانبه اتحادیه عرب در...

 تهران از شتاب در مسیر توسعه همه جانبه روابط با تاشکند استقبال می‌کند

 تهران از شتاب در مسیر توسعه همه جانبه روابط با تاشکند استقبال می‌کند

 تهران از شتاب در مسیر توسعه همه جانبه روابط با تاشکند استقبال می‌کندرئیس جمهور، روابط ایران و ازبکستان را برادرانه و همراه با علقه‌های فراوان فرهنگی و تاریخی توصیف کرد و گفت: تهران از...

جهانگیری: هاشمی رفسنجانی شخصیتی همه جانبه برای نظام بود

جهانگیری: هاشمی رفسنجانی شخصیتی همه جانبه برای نظام بود

جهانگیری: هاشمی رفسنجانی شخصیتی همه جانبه برای نظام بود جهانگیری: هاشمی رفسنجانی شخصیتی همه جانبه برای نظام بود جهانگیری: هاشمی رفسنجانی شخصیتی همه جانبه برای نظام بود