برچسب زده شده: «جان آمریکا

فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک تخلیه شد/ ادامه تیراندازی‌ها در آمریکا

فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک تخلیه شد/ ادامه تیراندازی‌ها در آمریکا

فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک تخلیه شد/ ادامه تیراندازی‌ها در آمریکا گزارش‌های منتشر شده از شنیده شدن صدای چند شلیک در فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک حکایت دارد. فرودگاه «جان اف کندی» نیویورک تخلیه...