برچسب زده شده: جدید ببرد

قراردادهای نفتی جدید می‌تواند حاکمیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد

قراردادهای نفتی جدید می‌تواند حاکمیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد

قراردادهای نفتی جدید می‌تواند حاکمیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد مسئول بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان گفت: قراردادهای نفتی جدید می‌تواند حاکمیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد؛ چرا...