برچسب زده شده: جذب قرار

جذب ۱۰ هزار داوطلب کنکور در دانشگاه فرهنگیان/ کد رشته-محل‌ها از امروز در دسترس قرار می‌گیرد

جذب ۱۰ هزار داوطلب کنکور در دانشگاه فرهنگیان/ کد رشته-محل‌ها از امروز در دسترس قرار می‌گیرد

جذب ۱۰ هزار داوطلب کنکور در دانشگاه فرهنگیان/ کد رشته-محل‌ها از امروز در دسترس قرار می‌گیرد سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: ۱۰ هزار دانشجو امسال از طریق آزمون سراسری جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند. جذب ۱۰...