برچسب زده شده: جزئیات زخمی

آخرین جزئیات از عملیات انتحاری در سامرا؛ 6 ایرانی شهید و 50 تن زخمی شدند

آخرین جزئیات از عملیات انتحاری در سامرا؛ 6 ایرانی شهید و 50 تن زخمی شدند

آخرین جزئیات از عملیات انتحاری در سامرا؛ 6 ایرانی شهید و 50 تن زخمی شدند آخرین جزئیات از عملیات انتحاری در سامرا؛ 6 ایرانی شهید و 50 تن زخمی شدند آخرین جزئیات از عملیات...