برچسب زده شده: جزییات کشور

جزییات بازداشت سه صیاد هرمزگانی توسط گشت‌های دریایی کشور قطر

جزییات بازداشت سه صیاد هرمزگانی توسط گشت‌های دریایی کشور قطر

جزییات بازداشت سه صیاد هرمزگانی توسط گشت‌های دریایی کشور قطر جزییات بازداشت سه صیاد هرمزگانی توسط گشت‌های دریایی کشور قطر جزییات بازداشت سه صیاد هرمزگانی توسط گشت‌های دریایی کشور قطر

جزییات عیدی و پاداش بازنشستگان کل کشور

جزییات عیدی و پاداش بازنشستگان کل کشور

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بسیاری از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دغدغه دریافت عیدی و پاداش پایان سال را دارند و خبرهای مربوط به افزایش میزان عیدی، نحوه و زمان دریافت...