برچسب زده شده: «جهاد قاهره

ابراز رضایت «جهاد اسلامی» از سفر هیأت حماس به قاهره

ابراز رضایت «جهاد اسلامی» از سفر هیأت حماس به قاهره

ابراز رضایت «جهاد اسلامی» از سفر هیأت حماس به قاهره یکی از اعضای ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در آستانه آغاز دور دوم مذاکرات هیات فلسطینی با طرف مصری، به این گفت‌وگوها ابراز خوش‌بینی...