برچسب زده شده: جهت مشخص

نامگذاری سال جهت حرکت مسئولان و فعالان سطوح مختلف کشور را مشخص می‌کند

نامگذاری سال جهت حرکت مسئولان و فعالان سطوح مختلف کشور را مشخص می‌کند

نامگذاری سال جهت حرکت مسئولان و فعالان سطوح مختلف کشور را مشخص می‌کند رئیس دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، جهت حرکت مسئولان و فعالان سطوح مختلف کشور از...