برچسب زده شده: «حجتیه‌ای» شده

گفتمان وحدت شیعه و سنی، شعاری شده است/هشدار نسبت به بازگشت تفکرات «حجتیه‌ای»

گفتمان وحدت شیعه و سنی، شعاری شده است/هشدار نسبت به بازگشت تفکرات «حجتیه‌ای»

گفتمان وحدت شیعه و سنی، شعاری شده است/هشدار نسبت به بازگشت تفکرات «حجتیه‌ای»محسن حسام مظاهری: چند میلیون جمعیت اهل ست در تمام طول سال در رسانه‌های رسمی غایب اند. تنها یک هفته به نام...