برچسب زده شده: حریم رضوی

حرم و حریم رضوی باید یک آستان تلقی شود/توجه به محرومان در کانون سیره رضوی است

حرم و حریم رضوی باید یک آستان تلقی شود/توجه به محرومان در کانون سیره رضوی است

حرم و حریم رضوی باید یک آستان تلقی شود/توجه به محرومان در کانون سیره رضوی است تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه حرم و حریم باید یک آستان تلقی شده و فرهنگ میزبانی...