برچسب زده شده: «حسنین

تکذیب خبر فوت «حسنین هیکل»

تکذیب خبر فوت «حسنین هیکل»

خانواده «محمد حسنین هیکل» نویسنده معروف مصری با تکذیب خبر فوت وی، اعلام کردند که وضعیت سلامتی وی بسیار بحرانی است. خبرگذاری اصفحان لردگان