برچسب زده شده: حسینی رفت

سعید علی حسینی زیر تیغ جراحی رفت

سعید علی حسینی زیر تیغ جراحی رفت

سعید علی حسینی زیر تیغ جراحی رفتنایب قهرمان وزنه برداری جهان مینیسک زانویش را جراحی کرد. سعید علی حسینی زیر تیغ جراحی رفت نایب قهرمان وزنه برداری جهان مینیسک زانویش را جراحی کرد.سعید علی...

تعداد زائران حسینی در عاشورا از ۶میلیون نفر فراتر رفت

تعداد زائران حسینی در عاشورا از ۶میلیون نفر فراتر رفت

تعداد زائران حسینی در عاشورا از ۶میلیون نفر فراتر رفتفرماندهی «علیات الفرات الاوسط» اعلام کرد که کربلا در عاشورای امسال، میزبان شش میلیون زائر عراقی و 400 هزار زائر خارجی بود. تعداد زائران حسینی...