برچسب زده شده: حسین تکذیب

حضور حسین فرکی در سایپا تکذیب شد

حضور حسین فرکی در سایپا تکذیب شد

حضور حسین فرکی در سایپا تکذیب شد مذاکره مسئولان باشگاه سایپا با حسین فرکی تکذیب شد. حضور حسین فرکی در سایپا تکذیب شد (image) مذاکره مسئولان باشگاه سایپا با حسین فرکی تکذیب شد.حضور حسین...