برچسب زده شده: حضور موضوع

حضور پنج عنوان فیلم با موضوع فاجعه منا در جشنواره مقاومت

حضور پنج عنوان فیلم با موضوع فاجعه منا در جشنواره مقاومت

حضور پنج عنوان فیلم با موضوع فاجعه منا در جشنواره مقاومت پنج عنوان فیلم با موضوع فاجعه منا و عربستان در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره مقاومت به نمایش درمی‌آیند. حضور پنج عنوان فیلم...