برچسب زده شده: حق ایران

لاریجانی: آزادگان حق بزرگی به گردن ملت ایران دارند

لاریجانی: آزادگان حق بزرگی به گردن ملت ایران دارند

لاریجانی: آزادگان حق بزرگی به گردن ملت ایران دارند لاریجانی: آزادگان حق بزرگی به گردن ملت ایران دارند لاریجانی: آزادگان حق بزرگی به گردن ملت ایران دارند

اعطای حق انتخاب به مهمانداران ایرفرانس برای حضور در پروازهای ایران

اعطای حق انتخاب به مهمانداران ایرفرانس برای حضور در پروازهای ایران

اعطای حق انتخاب به مهمانداران ایرفرانس برای حضور در پروازهای ایران مدیریت شرکت هواپیمایی ایرفرانس بعد از نشست امروز با نمایندگان مهمانداران و خدمه این شرکت پرواز به آنها برای حضور در پروازهای این...