برچسب زده شده: «حلب» است

پیروزی «حلب» پیروزی سوریه، لبنان، فلسطین و مصر است

پیروزی «حلب» پیروزی سوریه، لبنان، فلسطین و مصر است

پیروزی «حلب» پیروزی سوریه، لبنان، فلسطین و مصر است سفیر سوریه در لبنان اعلام کرد که «حلب» هدف اصلی آمریکا، عربستان و قطر بوده است، چرا که این شهر اساس محور مقاومت است. پیروزی...