برچسب زده شده: حلوایی/

از  شیربرنج تا کوکو حلوایی/  تلگرامیسم و کلشیسم را کجای دلمان بگذاریم؟!

از شیربرنج تا کوکو حلوایی/ تلگرامیسم و کلشیسم را کجای دلمان بگذاریم؟!

 پخت کنسرو لوبیا کاری حساس است بار‌ها شاهد انفجار در این غذا بوده‌ایم که این خود نشان از عوارض بیماری تلگرامیسم و کلشیسم و دیگر موارد دارد… خبر جدید شهرداری