برچسب زده شده: حماقت

غربی‌ها گرفتار حماقت شده‌اند

غربی‌ها گرفتار حماقت شده‌اند

غربی‌ها گرفتار حماقت شده‌انداستاد حوزه و دانشگاه گفت: مسئولان غربی دچار حماقت عجیبی شده‌اند که نتوانستند با وجود تمامی امکانات، نسبت به سی سال گذشته قدرتمندتر شوند و در واقع از قدرت و نفوذشان...