برچسب زده شده: «حمص» ۵

تسلط ارتش بر ۵ نقطه در حومه «حمص»

تسلط ارتش بر ۵ نقطه در حومه «حمص»

تسلط ارتش بر ۵ نقطه در حومه «حمص»تسلط ارتش بر ۵ نقطه در حومه «حمص» و هلاکت ۹ تروریست داعش از جمله اخبار و تحولات سوریه است. تسلط ارتش بر ۵ نقطه در حومه...