برچسب زده شده: حمله تروریستی

 ترکیه هدف حمله مشترک همه سازمان‌های تروریستی است

 ترکیه هدف حمله مشترک همه سازمان‌های تروریستی است

 ترکیه هدف حمله مشترک همه سازمان‌های تروریستی است رئیس‌جمهور ترکیه مدعی شد کشورش هدف حمله خونریزترین سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است.  ترکیه هدف حمله مشترک همه سازمان‌های تروریستی است (image) رئیس‌جمهور ترکیه مدعی شد...