برچسب زده شده: حوزه شوند

اساتید حوزه علمیه خواهران بهبهان در بین دانشجویان معتکف دانشگاه صنعتی بهبهان حاضر می شوند

اساتید حوزه علمیه خواهران بهبهان در بین دانشجویان معتکف دانشگاه صنعتی بهبهان حاضر می شوند

اساتید حوزه علمیه خواهران بهبهان در بین دانشجویان معتکف دانشگاه صنعتی بهبهان حاضر می شوند مدیر فرهنگی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف برای دانشجویان دختر دانشگاه صنتعی خاتم...