برچسب زده شده: خاطرات «ادینیو»

خاطرات خوش «ادینیو» از ایران

خاطرات خوش «ادینیو» از ایران

ادر لوسیانو ادینیو از خاطرات و تجارب فوتبالی خودش در ایران با ساکرنت برزیلی صحبت کرده است. اسکای نیوز آخرین اخبار ورزشی