برچسب زده شده: خانواده طی

نظام خانواده بحرانی‌ترین دوران خود را در طول تاریخ طی می‌کند

نظام خانواده بحرانی‌ترین دوران خود را در طول تاریخ طی می‌کند

نظام خانواده بحرانی‌ترین دوران خود را در طول تاریخ طی می‌کندرئیس دانشگاه پیام‌نور سنندج گفت: اکنون نظام خانواده بحرانی‌ترین دوران خود را در طول تاریخ طی می‌کند؛ متاسفانه ساختار‌ها اجازه نمی‌دهند روابط بین دو...