برچسب زده شده: خبر بازنشستگان

خبر خوش وزیر تعاون برای بازنشستگان

خبر خوش وزیر تعاون برای بازنشستگان

خبر خوش وزیر تعاون برای بازنشستگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هشت هزار میلیارد ریال برای ایجاد و گسترش بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و ارائه خدمات درمانی لازم به آنان...