برچسب زده شده:  خبر شهریه

 خبر خوش سال ۹۵ تخفیف شهریه است

 خبر خوش سال ۹۵ تخفیف شهریه است

 خبر خوش سال ۹۵ تخفیف شهریه است رئیس موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیمان گفت: این دانشگاه در حال حاضر به واسطه کوچ کردن به محل جدید با مشکل زیرساختی از جمله گاز، مخابرات...