برچسب زده شده: خلیفه بحرینی

ذوق‌زدگی آل خلیفه از تصمیم پارلمان انگلیس ضد گروه‌های انقلابی بحرینی

ذوق‌زدگی آل خلیفه از تصمیم پارلمان انگلیس ضد گروه‌های انقلابی بحرینی

ذوق‌زدگی آل خلیفه از تصمیم پارلمان انگلیس ضد گروه‌های انقلابی بحرینیآل خلیفه به شدت از تصمیم پارلمان انگلیس ضد گروه‌های انقلابی بحرینی استقبال کرد و از آن به عنوان عزم راسخ لندن برای جنگ...