برچسب زده شده: «خمسه»

داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی سوگواره «خمسه» اعلام شدند

داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی سوگواره «خمسه» اعلام شدند

داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی سوگواره «خمسه» اعلام شدند دبیر سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیینهای مذهبی «خمسه» مهرداد رایانی مخصوص، رحمت امینی و محمدرضا الوند را به عنوان هیئت داوران مسابقه نمایشنامه‌نویسی معرفی کرد. داوران...