برچسب زده شده: «خناصر» سقوط

شهرک «خناصر» سقوط کرد

شهرک «خناصر» سقوط کرد

تروریست‌های داعش با حمله به شهرک «خناصر» توانستند بیش از ۹۰ درصد این شهرک را تحت اشغال خود دربیاورند. سیستم اطلاع رسانی هنر