برچسب زده شده: «خوانندگی شرکت

علاقمندان به «خوانندگی پاپ» در جشنواره وزارت بهداشت شرکت می‌کنند

علاقمندان به «خوانندگی پاپ» در جشنواره وزارت بهداشت شرکت می‌کنند

علاقمندان به «خوانندگی پاپ» در جشنواره وزارت بهداشت شرکت می‌کنند امسال برای نخستین بار، رشته خوانندگی پاپ به بخش موسیقی هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت افزوده شد. علاقمندان به «خوانندگی پاپ» در جشنواره وزارت...