برچسب زده شده: خواهان

اذعان داریم بیش از حد سرکار بوده ایم و خواهان ورود نسل جوان هستیم/ کاهش قدرت خرید مردم جبران نشده است

اذعان داریم بیش از حد سرکار بوده ایم و خواهان ورود نسل جوان هستیم/ کاهش قدرت خرید مردم جبران نشده است

اذعان داریم بیش از حد سرکار بوده ایم و خواهان ورود نسل جوان هستیم/ کاهش قدرت خرید مردم جبران نشده استمعاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید مردم جبران نشده...

تلاش برخی جمهوری خواهان برای لغو نامزدی «دونالد ترامپ»

تلاش برخی جمهوری خواهان برای لغو نامزدی «دونالد ترامپ»

تلاش برخی جمهوری خواهان برای لغو نامزدی «دونالد ترامپ» یکی از کارشناسان مسلط به قوانین حزب جمهوری‌خواه می‌گوید هنوز برای جلب حمایت کمیته ملی این حزب به منظور لغو نامزدی «دونالد ترامپ» دیر نشده...