برچسب زده شده: خودکشی تأیید

خودکشی سینا قنبری در زندان اوین تأیید شد

خودکشی سینا قنبری در زندان اوین تأیید شد

خودکشی سینا قنبری در زندان اوین تأیید شدمدیر کل زندان‌های استان تهران گفت: خودکشی سینا قنبری در دستشویی زندان اوین تایید می‌شود. خودکشی سینا قنبری در زندان اوین تأیید شد مدیر کل زندان‌های استان...