برچسب زده شده: داروهای قانونی

تمام داروهای وارداتی کشور شناسه گذاری شده است/ تجارت قانونی در ایران سخت تر از تجارت غیر قانونی است!

تمام داروهای وارداتی کشور شناسه گذاری شده است/ تجارت قانونی در ایران سخت تر از تجارت غیر قانونی است!

تمام داروهای وارداتی کشور شناسه گذاری شده است/ تجارت قانونی در ایران سخت تر از تجارت غیر قانونی است! طرح اصالت دارو و لوازم بهداشتی امشب ۲۵ مرداد در برنامه گفتگوی ویژه خبری با...