برچسب زده شده: دانشجویانی شرکت

دانشجویانی که در مراکز رشد شرکت تاسیس کنند وام ۵۰ میلیونی می‌گیرند

دانشجویانی که در مراکز رشد شرکت تاسیس کنند وام ۵۰ میلیونی می‌گیرند

دانشجویانی که در مراکز رشد شرکت تاسیس کنند وام ۵۰ میلیونی می‌گیرندرئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور گفت: امسال به دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه که در مراکز رشد شرکت تاسیس کنند، تسهیلات پرداخت...