برچسب زده شده: دانشجویان تبریک

دانشجویان ایرانی به همسایگان مرکز توحید لندن کارت تبریک دادند

دانشجویان ایرانی به همسایگان مرکز توحید لندن کارت تبریک دادند

دانشجویان ایرانی به همسایگان مرکز توحید لندن کارت تبریک دادندانجمن اسلامى دانشجویان ایرانى در لندن کارتهای تبریک کریسمس، حاوی پیام هایى از آیات قرآن مجید در خصوص حضرت مسیح علیه السلام را میان همسایه...