برچسب زده شده: دانشجوی کرد

دانشجوی دانشگاه سما کرج عنوان مخترع برتر جهان را کسب کرد

دانشجوی دانشگاه سما کرج عنوان مخترع برتر جهان را کسب کرد

دانشجوی دانشگاه سما کرج عنوان مخترع برتر جهان را کسب کردپدرام فروغی‌شاد دانشجوی سما دانشگاه آزاد کرج موفق به کسب عنوان مخترع برتر جهان در کره جنوبی شد. دانشجوی دانشگاه سما کرج عنوان مخترع...

آیین‌نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس تغییر کرد

آیین‌نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس تغییر کرد

آیین‌نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس تغییر کردآیین‌نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع لیسانس تغییر کرد و جدیدترین آیین‌نامه به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی رسید. آیین‌نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از...

دانشجوی دانشگاه فردوسی رتبه دوم سخنرانی كنگره آللوپاتی فرانسه را كسب کرد

دانشجوی دانشگاه فردوسی رتبه دوم سخنرانی كنگره آللوپاتی فرانسه را كسب کرد

دانشجوی دانشگاه فردوسی رتبه دوم سخنرانی كنگره آللوپاتی فرانسه را كسب کرددانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد رتبه دوم سخنرانی را در هشتمين كنگره بين المللی آللوپاتی فرانسه كسب کرد. دانشجوی دانشگاه فردوسی رتبه دوم سخنرانی...