برچسب زده شده: دانشگاهیان انتخابات

لزوم نقش‌آفرینی دانشگاهیان در جلوگیری از قومیتی‌شدن انتخابات

لزوم نقش‌آفرینی دانشگاهیان در جلوگیری از قومیتی‌شدن انتخابات

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان خوزستان با تبیین نقش پررنگ دانشجویان در انتخابات پیش‌رو، گفت: دانشگاهیان باید بکوشند از قومیتی‌شدن انتخابات جلوگیری کنند. پرس نیوز موزیک جوان