برچسب زده شده: دانشگاهیان خواهند

دانشگاهیان علوم پزشکی مشهد در ۲۲ بهمن ماه اقتدار ایران اسلامی را به جهانيان نشان خواهند داد

دانشگاهیان علوم پزشکی مشهد در ۲۲ بهمن ماه اقتدار ایران اسلامی را به جهانيان نشان خواهند داد

رئيس دانشگاه علوم پزشكي مشهد در پیامی به مناسبت ۲۲ بهمن ماه اعلام کرد: دانشگاهیان علوم پزشكي همگام با ساير قشرهاي مختلف مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه وحدت، اقتدار و عزم ملي را...