برچسب زده شده: دانشگاه تخصصی

دانشگاه آزاد و پیام نور از ثمرات انقلاب است/ افزایش چشمگیر تولید علم در دانشگاه‌های تخصصی

دانشگاه آزاد و پیام نور از ثمرات انقلاب است/ افزایش چشمگیر تولید علم در دانشگاه‌های تخصصی

دانشگاه آزاد و پیام نور از ثمرات انقلاب است/ افزایش چشمگیر تولید علم در دانشگاه‌های تخصصیمسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان گفت: دانشگاه‌های تخصصی و دانشگاه‌های آزاد اسلامی و پیام نور به حق یکی از...